top of page
Teacher and Pupil

Handledarkurs

Vill du driva en reporterskola men känner dig lite osäker på hur du ska gå till väga? Oroa dig inte! Vi erbjuder kurser för dig som vill bli handledare som gör dig till en säker och kunnig pedagog för deltagarna på din reporterskola. 

Kursen stöttar dig som handledare före och under tiden du håller din reporterskola. Du får praktiska verktyg att arbeta med i din reporterskola samtidigt som du födjupar din medie- och informationskunskap, och din kännedom om MIK i praktiken. 

Intervju1.tif


Vi återkommer inom kort med vårens kurser.
 


Få mer information om handledarkursen. Kontakta anna@minibladet.se 

IMG_0157.JPG

Distansdriven reporterskola

Vi erbjuder också en distansdriven reporterskola där vår journalist tar hand om det praktiska arbetet med redaktionen. Du jobbar tillsammans med Minibladets journalist för att ge deltagarna en rolig och lärorik aktivitet. 

Den distansdrivna reporterskolan passar bra för dig som vill starta en reporterskola men inte har så mycket tid att sätta dig in i journalistik, MIK, eller de praktiska verktygen vi använder i reporterskolan. 

Vill du veta mer om distansdriven reporterskola mejla: 
maria@laslar.se

Kom igång som handledare

Just nu har vi kurser som startar den 28/8 och 29/8 2023

1

Beställ handledarkursen

2

Välj datum du vill starta kursen

3

Starta och driv en redaktion med stöd från oss.

Kursens upplägg

Handledarkursen riktar sig till dig som ska starta en reporterskola i Minibladets lärportal. Under kursens gång får du verktygen du behöver för att driva en reportskola på ett snyggt och pedagogsikt sätt. Kursen spänner över nio veckor med utbildningstillfällen bestående av liveträffar, filmer, övningar och workshops. Under hela kursen finns Minibladets journalister till hands för att ge feedback på övningar och stötta er i arbetet med er reporterskola. 

Kursens första vecka

Handledarutbildningen börjar med en obligatorisk digital introduktionskurs. Då loggar vi in och bekantar oss med lärportalen. Du får även en presentation av Minibladet och Reporterskolan. Vi går igenom de olika formerna av reporterskolor som du kan starta. Och tar reda på vilken som passar dig bäst. Tillsammans går vi sedan igenom de olika stegen du tar för att skapa och driva en egen redaktion.

Efter första tillfället kan du alltså starta din egen reporterskola. Men det går också bra att vänta till du gått klart handledarkursen. 

Kursen vecka två till fyra

Kursen fortsätter med ett utbildningstillfälle per vecka till och med kursens fjärde tillfälle. Här varvas filmer och workshops med övningar i lärportalen i syfte att enkelt förbereda ditt arbete och få hjälp att lotsa kursdeltagarna vidare, steg för steg. Kurstillfällena är synkroniserade med lärportalens handledarsida. Kursdeltagarna möter även andra experter för att få fördjupade kunskaper kring arbetet med MIK i den digitala Reporterskolan.

Varje kurstillfälle innehåller en aktivitet som direkt ger dig som kursdeltagare praktiska redskap för det kommande arbetet med den digitala Reporterskolan.

Kursens vecka fem till nio

Kursens vecka fem inleds med att vi träffas och går igenom övningar som skickats in och frågor som har uppkommit. Därefter släpps resterande kurstillfällen fria att gå igenom i er egen takt. 

Kursens vecka nio har vi åter igen ett uppsamlingsmöte där vi går igenom era övningar. Har fler frågor uppkommit inför er reporterskola går vi självklart igenom dem också. 

Redaktionen.tif
Minibladet_Reklamfilm.mp4.00_00_03_20.Still001.tif
DSC00218.JPG

Innehåll kursplan

Kurs 1 – Intro

Du kan välja att starta upp din reporterskola redan efter den första introkursen. Under det här kurstillfället får du bland annat en genomgång av lärportalen och marknadsföringstips. Under kurstillfället gås även samtliga steg från planering till uppstart och avslut av din reporterskola igenom.  

Kurs 2 – Pressetik, upphovsrätt och GDPR
Under kursens gång går vi igenom de regelverk som deltagarna i Reporterskolan ska förhålla sig till. Vi tar avstamp i Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen och forsätter sedan till pressens publicistregler och Journalistförbundets yrkesetiska regler. Vi hinner även med att prata upphovsrätt och hur dina deltagare ska förhålla sig till GDPR.

Kurs 3 – Att läsa och skriva nyheter
Nu har det äntligen blivit dags att fokusera på det journalistiska hantverket! I kursen går vi igenom allt från hur du hittar artikelidéer till nyhetstextens uppbyggnad. Vi tittar även närmare på vilka olika typer av texter som dina deltagare kan komma att använda sig av.

Kurs 4 – Fotoskola
En bild säger mer än 1 000 ord. Ja visst kan det vara så! I den här kursen går vi igenom hur deltagarna på bästa sätt bildsätter sina texter. Här ges värdefulla tips av journalister och pressfotografer i branschen, kursdeltagarna lär sig värdefulla verktyg för att arbeta med fotografi, även ur ett källkritiskt perspektiv.

Kurs 5 – MIK, källkritik och källtillit
Genom sitt deltagande i Reporterskolan får barn inte bara ny kunskap och roliga minnen utan de får även ett par MIK-glasögon som de aldrig tar av sig. I den här kursen går vi igenom hur du som handledare ser till att medie- och informationskunnighet blir en självklar del av din Reporterskola. Vi fördjupar oss i en av MIK:s huvudfrågor: Hur lär vi barnen att bli kritiska medieanvändare? Vi kommer också in på etiska diskussioner. Vad får deltagarna skriva om och vad bör de inte skriva om? Hur skyddar vi de deltagare som inte vill hamna på bild? Hur ska deltagarna skriva så att de inte kränker någon?

Kurs 6 – Ge textrespons
En viktig del i handledarens uppgift är förstås att ge respons på minireportrarnas arbeten. Hur kan vi hjälpa deltagarna att gå vidare? Hur ger vi dem redskap så att de kan arbeta mer och mer självständigt? Hur kan vi arbeta tillsammans med att hitta strukturen i texten? Har de hittat vinkeln? 

Kurs 7 – Skriv lättläst
Här får du möta Minibladets språkkonsult som visar hur arbetet på Minibladet och i Minibladets Reporterskola är uppbyggt kring tillgänglighet. Vi berättar om hur vi jobbar med lättlästa texter och andra element som är viktiga i ett tillgänglighetsarbete.

Kurs 8 – Filmskola
Vi tränar tillsammans på att klippa och redigera film.

Kurs 9 – Poddskola
Lär dig spela in en egen podd! Gör en nyhetspodd där barnen pratar om veckans nyheter! 

Kurs 10 – Avslut och uppsamling
Vi tipsar om olika sätt du kan sprida barnens nyheter, så som i sociala medier, fysiskt på ert bibliotek och genom olika typer av utställningar. Vi passar även på att knyta ihop säcken och sammanfattar de viktigaste punkterna för att få en fungerande Reporterskola. Du får även svar på de frågor som har dykt upp under utbildningens gång.

 

bottom of page