top of page
C2158.MP4.20_45_14_14.Still002.jpg

Nyheter för alla barn

MiniBladet är en redaktion med bas i Malmö som producerar lokala nyheter för barn i samarbete med dagstidningar och andra lokala aktörer i Sverige. MiniBladets sajter är reklamfria, tillgänglighetsanpassade och gratis.

I Minibladets Reporterskola skapar barn och unga sin egen tidning – på webben och i pappersform. Våra yngre medborgare (7–13 år) tar plats i det offentliga samtalet och gör sina röster hörda. Med Minibladets digitala Reporterskola kan ni erbjuda barn och unga en MIK-aktivitet som är förankrad i den spännande verkligheten.

Presskort.tif
Skärmavbild 2022-04-19 kl. 11.16.57.png

Tillgängligt för fler

Minibladet arbetar med tillgänglighet för att ge alla barn - oavsett bakgrund eller förmåga - möjlighet att ta del av nyheter.

På webben finns till nyheterna i olika språkliga nivåer med talsyntes. Med anpassade nyheter vill vi göra barn engagerade och nyfikna på sin omvärld. Med läsningen som grund bygger Minibladet sedan vidare på barnens utveckling till att bli kompetenta medieanvändare.

Maria McShane maj 21 .jpeg

Bakgrund

Läraren Maria McShane startade Minibladets redaktion i Malmö med utgivning 2014. Idén om Minibladet har växt fram utifrån Marias långa erfarenhet som lärare med nyanlända och som språkutvecklare.

Den första Reporterskolan kom igång 2015.  Minibladet har, genom våra olika journalistiska uppdrag, fått in tusentals bidrag från barnen. 

Minibladet + MIK

Allt arbete med Minibladet och Reporterskolan omfattas av MIK (medie- och informationskunnighet) men nedanstående är våra fokusområden:

  • Mediekunnighet

  • Nyhetskunnighet

  • Informationskunnighet

  • Yttrandefrihets- och informationsfrihetskunnighet

  • Digital kunnighet

  • Filmkunnighet

  • Spelkunnighet

 

Delaktighet i det demokratiska samhället förutsätter förmågan att inhämta, förstå och värdera information i digitala medier. Här är tre olika kompetensområden som lyfts fram av Statens medieråd i det digitala arbetet med MIK, som är centrala i arbetet med Minibladets Reporterskola:

  • Att kunna söka information och att bedöma den kritiskt.

  • Att förstå hur medier fungerar och förstå journalistikens roll i samhället.

  • Att själv kunna publicera sig och kunna ta plats i det offentliga rummet.

Skärmavbild 2022-05-03 kl. 10.29.23.png

Minibladet samarbetar idag med nio dagstidningar.

Sydsvenskan, Nya Wermlands-Tidningen, Sörmlands Nyheter, Katrineholms-Kuriren, Eskilstuna-Kuriren, Strengnäs-Tidningen, Västerbottens-Kuriren, Sydöstran och Blekinge Läns Tidning.

bottom of page