top of page
DSC00218_edited.jpg

Om tjänsten

Med Minibladets digitala Reporterskola kommer ni att kunna
erbjuda barn och unga en MIK-aktivitet som är förankrad i den spännande verkligheten. Ni får igång ett lokalt engagemang och bidrar till att barn och unga får en röst i er region. 

 

Ni erbjuder barn en aktivitet under ett lov eller under terminen. De får en egen digital redaktion där de arbetar under er handledning för att ta fram sin tidning. Minibladets journalist är med som stöd i arbetet. 

DSC00044 19.05.08 19.05.08.JPG

Ge barnen en röst

Minibladets arbete med Reporterskolan är i linje med Barnkonventionen. Artiklarna 12 och 13 betonar barns rätt att utrycka sin mening och att deras åsikter ska beaktas. 

Barnen får engagerande journalistiska uppdrag samt möjlighet att göra sina röster hörda för en bredare publik. Minireportrarnas texter och bilder kan publiceras på Minibladets lokala sajter och i samarbetande dagstidningar – digitalt och i papper.

Reporterskolan som lärportal

Lärportalen ger dig som handledare verktyg och färdiga mallar för att driva er redaktion. I  lärportalen finns färdiga digitala övningar, instruktionsfilmer och inspirationsfilmer så att arbetet enkelt flyter på. 

 

Lärportalen är en levande portal med nya uppdrag från Minibladets journalister, regelbundna nyhetsquiz. Lärportalen är 100 % digital och tillgänglighetsanppassad. Den passar bäst för barn 7 till 13 år. 

I lärportalen får barnen: 

Digitala övningar

Barnen arbetar med digitala övningar på ett roligt och motiverande sätt ur ett källkritiskt perspektiv. 

Smarta mallar

Barnen skriver sina texter i digitala mallar och bygger tillsammans en tidning, både digital och analog, som är lätt att skriva ut för er som är handledare. 

Introduktion i olika medier

Barnen kan arbeta med flera medier, med text, bild, foto, film och ljud för att illustrera sin verklighet.

Verktyg för publicering och spridning

Barnen blir publicerade på riktigt genom er spridning men det finns även möjlighet via publicering på Minibladet och i samarbetande dagstidningar. 

Startpaket

Gör en extra spännande uppstart genom ett startpaket och att det känns på riktigt. Öppna tillsammans med din redaktion när ni samlas er första aktivitetsdag.

Startpaketet  innehåller: kepsar, pennor, block, mikrofon, mikrofonmuff, presskortshållare. 

Var med och hjälp barn att utveckla sin nyfikenhet och sin stolthet över det egna berättandet.

Anmäl dig idag till Reporterskolan

bottom of page